Бор – От отричане на себе си … до себеуважение

Латинско име: Pinus sylvestris

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: При потиснатост и отчаяние

Метод на приготвяне: Варене

Расте в горите и по полетата с песъчлива почва. Високо до 30м дърво, мъжките и женските цветове са покрити с жълт цветен прашец.

Описание на д-р Бах: “За онези, които се обвиняват. Дори когато постигат успехи, те си мислят, че са могли и по-добре и никога не са доволни от усилията или резултатите си. Те са трудолюбиви и дълбоко страдат от погрешките, които си приписват. Понякога някои грешки се дължат на другиго, но дори тогава те поемат отговорност.”

Положителен потенциал:

  • Опрощение
  • Състрадание
  • Приемане
  • Покаяние
  • Изкупление
  • Отказ от угризения
  • Разтваряне на вината
  • Поемане на отговорност в подходяща мярка
  • Приемане на грешките като житейски урок

Аз приемам себе си. Аз се обичам и си прощавам. Живея в божествено опрощение и приемам моите грешки като израз на живота по духовния път. Разтварям моето чувство за вина със светлината на любовта.