Бряст – От криза на себеоценката … до вътрешна увереност

Латинско име: Ulmus procera

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: При потиснатост и отчаяние

Метод на приготвяне: Варене

Цъфти в зависимост от времето между февруари и април в гори и по склонове. Малките многобройни цветове се отварят преди разлистването.

Описание на д-р Бах: “Онези, които си вършат работата, следват призванието на живота си и се надяват да постигнат нещо значимо, често пъти в полза на човечеството. Понякога може да имат периоди на депресия, когато чувстват, че задачата, която са си поставили, е твърде трудна и непосилна за едно човешко същество.”

Положителен потенциал:

  • Алтруизъм
  • Отговорност
  • Самоувереност
  • Лидерски способности
  • Способност да владееш ситуациите
  • Вяра, че помощта ще дойде в точния момент

Винаги получавам помощта, от която се нуждая. Аз съм способен да поема своите отговорности и имам вяра в своите способности. Правя най-доброто в трудни ситуации и никога не се обезкуражавам.