Червен кантарион – От пасивно служене … до активно служене

Латинско име: Centarium umbellatum

Група: Дванадесетте лечителя

Емоционална група: Свръхчувствителност към влияния и идеи

Метод на приготвяне: Слънчев

Расте изправено на сухи поляни, покрай пътищата и на пусти места. На височина достига между 5 и 35см. Малките розови цветове са на върха на растението. Цъфтят между юни и август и се отварят само при хубаво време.

Описание на д-р Бах: “Мили, тихи и нежни хора, които са прекомерно загрижени да помагат на другите. Пренатоварват се в усилията си. Желанието им така избуява, че стават по-скоро слуги, отколкото доброжелателни помощници. Добрата им природа ги кара да правят повече, отколкото са длъжни, и вършейки това, може да пренебрегнат личната си мисия на този свят.”

Положителен потенциал:

  • Самоуважение
  • Възможност да кажеш “НЕ”
  • Самостоятелност и решителност
  • Признателност на моята собствена воля
  • Разпознаване на моята собствена идентичност
  • Възможност да останеш верен на себе си в група

Най-важния човек на света, съм самия аз. За да помогна на другите, трябва първо да се погрижа за себе си. Промяната започва от мен. Признавам моята идентичност и вътрешни нужди. Уважавам себе си и съм отговорен за моето собствено развитие, желание и изборите, които правя.