Червен кестен – От отричане на себе си … до себеуважение

Латинско име: Aesculus carnea

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: При страхове

Метод на приготвяне: Варене

Нежно и не толкова издръжливо колкото белия див кестен, това дърво може често да бъде намерено покрай алеите на парковете. То цъфти в края на май или началото на юни с ярки розово-червени цветове на големи съцветия с форма на пирамида.

Описание на д-р Бах: “За онези, на които им е трудно да не се тревожат за другите хора. Често те са спрели да се безпокоят за себе си, но за онези, които обичат, могат да страдат много, често предчувствайки, че предстои да им се случи нещастие.”

Положителен потенциал:

  • Служба
  • Преданост
  • Подкрепяща любов
  • Отказ от свръхзакрила
  • Добросъседска помощ
  • Дълбока връзка със себе си
  • Предаване на духовна цел
  • Загриженост и подкрепа за другите
  • Лечение чрез позитивни мисли

Излъчвам мир, спокойствие и оптимизъм. Вярвам в развитието на живота. Излъчвам божествена лечебна енергия от моята душа. Храня тялото и душата си с небесна любов, затова мога да израствам с другите. Помагам и вдъхновявам ближните си.