“Определени диворастящи растения могат чрез своите по-висши трептения да повлияват човешките трептения и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отмиват недостатъците на характера, които причиняват нашите страдания. Както хубавата музика или другите възвисяващи неща, те са в състояние да ни дарят мир и да ни освободят от нашите страдания.”

д-р Едуард Бах


2. Cvetni-esencii-na-d-r-bah

През 1936г. английският лекар Едуард Бах изгражда една естествена система за лечение. Създадената от него терапия се основава на дълбокото познаване  и разбиране на вътрешния живот на човека и на душевната дисхармония, която е в основата на нашите болести и проблеми. Позитивното й послание е че за всеки един от нас има път към хармоничен и пълноценен живот и всеки, който желае може да го постигне. Терапията е безвредна и няма странични ефекти. Основният й принцип е „Лекувай болния, а не болестта“. Тя е насочена към човека в неговата цялост и главната й идея е, че причината за болестите са негативните емоционални състояния, а не обратното. Терапията ни предлага “път към душевна хармония“, защото само при напълно възстановена такава, можем да достигнем до истинското здраве.


През медицинската си практика д-р Бах забелязал, че хората реагират различно на едно и също лечение и че характерът и емоционалната нагласа на пациентите е по-важна за оздравяването от лечение, съсредоточено само върху телесните симптоми. Той установил, че болният човек реагира особено типично не само в ежедневието, но и по отношение на болестта си и открил в пациентите си характерни поведенчески типове, които разделил на 7 основни групи, според емоционалната и умствена нагласа:

  • За тези, които изпитват страх
  • За тези, които страдат от несигурност
  • За хора с недостатъчен интерес към заобикалящата действителност 
  • За тези, които са свръхчувствителни към външни влияния и идеи
  • За тези, които изпитват самота
  • За всички, които страдат от потиснатост и отчаяние
  • За тези, които са прекалено загрижени за щастието на околните

След като д-р Бах открил своеобразието на ключалките – различните типове човешки структури, той започнал да търси, за да намери ключовете за тях. В търсене на възможно най-естествени лечебни средства, д-р Бах се е обърнал към девствената природа. Там той открил принципа на себереализацията, който всяко растение, което се развива хармонично носи в себе си. В своето усъвършенстване, то демонстрира способността да преобразува вътрешния си закон и да го превръща в живот. Растението заема особено положение в природата – то се отличава от субстанциите и минералите по това, че носи в себе си органичен живот, а от животните по това, че не преживява невротични разстройства. Освен това, сред всички живи същества то притежава най-голяма сила на растеж и регенерация. Д-р Бах се е спрял на цветовете на растенията, тъй като по време на цъфтежа в тях се акумулира цялата енергия на растението. Той открива и напълно естествен метод за извличане на тази лечебна сила. Енергийните екстракти, добити от тях представляват воден извлек от цветовете на растенията, приготвен по хомеопатичен метод. Под въздействието на слънцето и процеса на комбиниране на четирите елемента, етеричния отпечатък на цвета се премества върху водата. Цветовете се отстраняват, а майчината тинктура се разрежда с първокачествено бренди в ролята на консервант. Така получените есенции носят послания и информация от девите на растенията. Всички те са заредени с хармонизиращи вибрации, допринасящи за възстановяването на вътрешният ни баланс. Техните фини нематериални импулси буквално обливат личността ни с нежна енергия, като по този начин ни помагат да развием положителни мисли и емоции. Информацията, която ни предават стимулира силите ни за самолечение и възстановява естествената, присъща радост от живота.

Системата се състои от 38бр. цветни лека – 37бр. от цветове на растения и 1бр. от скална вода. Тридесет и осемте есенции на д-р Бах произлизат, както казва той “от цветя от по-висш порядък”. Всяка една от тях е представител на определено вътрешно поведение и като катализатор възстановява блокирания контакт между душата и личността.

Болестта по мнението на д-р Бах “не е нито отмъстителна, нито жестока, а по-скоро е средство, чрез което нашата душа си служи, за да покаже грешките ни. След като се освободим от тях, ние отново ще стъпим на пътя на истината и светлината, който никога не би трябвало да изоставяме”. С възстановяването на душевното равновесие и хармония в човека, се постига и възстановяване на физическото тяло.