Джел – От коравосърдечие … до великодушие и благородство

Латинско име: Ilex aquifolium

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: При прекалена чувствителност към външни влияния и идеи

Метод на приготвяне: Варене

Дървото или храстът с блестящи, вечнозелени листа вирее в горите и като жив плет между нивите. Мъжките и женските цветове са бели, миришат леко.

Описание на д-р Бах: “За онези, които понякога са връхлитани от мисли на ревност, завист, отмъстителност или подозрение. За различните форми на раздразнение. Могат много да страдат в себе си, често пъти без действителна причина за нещастието си.”

 

 

Положителен потенциал:

  • Божествена любов
  • Безусловна и трансперсонална любов
  • Безпрепятствен поток от любов през сърцето
  • Устно и физическо изразяване на емпатия
  • Разбиране на света на човешките чувства
  • Приемане на любовта на останалите хора

Отварям сърцето си за безусловната любов. Чувствам се свързан с всичко. Любовта е най-лечебния еликсир. Изпълнен съм с любов към света. Откривам и изразявам всички потенциални ресурси на моята любов. В съюз с космоса, участвам свободно и излъчвам радост.