Габър – От душевно безразличие … до духовна свежест

Латинско име: Carpinus betulus

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: При несигурност

Метод на приготвяне: Варене

Расте само или на групи във високо и нискорастящи гори. Висящите мъжки и растящите нагоре женски цветове се отварят през април и май.

Описание на д-р Бах: “За онези, които чувстват, че нямат достатъчно сила, умствено или физически, да носят бремето на живота върху плещите си; делата от ежедневието изглеждат прекалени за постигане, макар че те обикновено успешно изпълняват задълженията си. За онези, които вярват, че някаква част от ума или тялото трябва да бъде подсилена, преди да започнат да вършат работата си с леснина.”

Положителен потенциал:

  • Жизненост
  • Мотивация
  • Сила и енергия
  • Издръжливост
  • Редукция на стреса
  • Умствена яснота
  • Ментална енергия
  • Намаляване на отлагането
  • Обновление на духовните качества
  • Сила за извършване на личните намерения

Чувствам се жизнерадостен и зареден. Вътре в себе си имам неизчерпаем източник на енергия. Обичам живота и възприемам вътрешната сила като океан от енергия. Имам волята да започна проектите си и да ги доведа до край. Аз обединявам отново моите умения и възможности, донасяйки ги в настоящето.