Кестенова пъпка – От повърхностност… до опит

Латинско име: Aesculus hippocastanum

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: Недостатъчен интерес към заобикалящата действителност

Метод на приготвяне: Варене

Същото дърво се използва и за екстракта от White chestnut, но за него се взимат само цветовете. Използват се само лъскавите пъпки, които крият под лепкавия слой едновременно цвета и листата.

Описание на д-р Бах: “За онези, които не се възползват напълно от наблюдението и опита и им е нужно по-дълго време, отколкото на други, да научат уроците си от ежедневието. Докато за някои един опит е достатъчен, тези хора намират за нужно да опитат пак, дори няколко пъти, преди да си научат урока. Затова, за тяхно съжаление, те повтарят една и съща грешка при различни случаи, когато само един път е могъл да бъде достатъчен, или пък наблюдението на другите е могло да им спести дори първия грешен опит.”

Положителен потенциал:

  • Научаване
  • Яснота на идеите
  • Способност за промяна с яснота
  • Възможност да живееш в настоящето
  • Възможност за ползване на предишния опит
  • Способност да обработва опита по конструктивен начин
  • Ясна визия преди допускане на грешки, с цел избягване на тяхното повторение

Аз се уча от живота. Напускам старите модели на поведение. Няма грешни избори, всеки избор е урок. Аз се уча от моите грешки и правя от тях вътрешно богатство. Аз живея в настоящето с миналия опит, който е плод на моето съществуване.