Лиственица – От себеограничение … до себеразгръщане

Латинско име: Larix decidua

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: При потиснатост и отчаяние

Метод на приготвяне: Варене

Дърво с редки клони, до 30м, расте по хълмове и накрая на горите. Мъжките и женските цветове цъфтят на едно и също дърво. Цъфтят едновременно, като игличките стават видими като малки светлозелени туфички.

Описание на д-р Бах: “За онези, които не се смятат за достатъчно добри или способни, колкото околните. Те очакват провал, чувстват, че никога няма да успеят и съответно не рискуват, нито правят достатъчно голямо усилие да постигнат нещо.”

Положителен потенциал:

  • Упоритост
  • Постоянство
  • Самоуважение
  • Увереност в собствените си способности
  • Убеждение в собствените си действия
  • Стимулиране на латентното изразяване

Аз приемам себе си. Аз се обичам и си прощавам. Реки от вяра текат от моя вътрешен свят. Приемам предизвикателствата с кураж и смелост. Оставям моите ограничения и продължавам в сигурност.