Орех – От колебание, нерешителност, непостоянство … до вътрешна непоколебимост и устойчивост

Латинско име: Juglans regia

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: При прекалена чувствителност към външни влияния и идеи

Метод на приготвяне: Варене

Високо до 30м дърво, расте по склонове или в овощни градини. Многобройните мъжки и по-редките женски цветове със зелен цвят растат на едно и също дърво. Те цъфтят през април или май, малко преди или едновременно с разлистването.

Описание на д-р Бах: “За онези, които имат конкретни идеи и амбиции в живота и ги изпълняват, но в редки случаи се изкушават да бъдат отклонени от идеите, целите и работата поради ентусиазма, убежденията и непреклонните мнения на други хора. Лекарството дава постоянство и защита срещу външни влияния.”

Положителен потенциал:

  • Сигурност
  • Изпълване
  • Самоувереност и лекота
  • Промени и трансформации
  • Свобода от външни влияния
  • Яснота относно предприетата промяна
  • Разкъсване на веригите, които ни свързват

Аз следвам моя вътрешен водач и прекъсвам всички връзки, които спират моето развитие. Преминавам плавно в следващата фаза на живота си. Разтварям моите връзки с миналото и се обръщам към новото. Чувам вътрешния глас на обновлението. Намирам силата и волята да се родя отново.