Орлов нокът – От тогава … до сега

Латинско име: Lonicera caprifolium

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: При недостатъчен интерес към заобикалящата действителност

Метод на приготвяне: Варене

Силно, приятно ухаещо пълзящо растение расте на края на гората или по поляните. Цветовете му, червени отвън и бели отвътре, се оцветяват в жълто при опрашването. Цъфти между юли и август.

Описание на д-р Бах: “Онези, които живеят предимно в миналото, свързано с време на голямо щастие или със спомени за загубен приятел, или с амбиции, които са останали неосъществени. Те не очакват по-нататъшно щастие като това, което са имали.”

Положителен потенциал:

  • Трансформация
  • Пълно развитие
  • Духовна връзка
  • Вътрешна мекота
  • Способност да живея в настоящия момент
  • Възможност да уча от минали грешки
  • Свобода в живота от оковите на миналото
  • Способност да се откажеш от това, което много си обичал

Всичко е в мен. В пълнотата, в която се намирам няма за какво да тъгувам. Всичко е тук и сега. Аз съм свободен. Трансформирам богатството на миналото в светлина и осветявам настоящето. Моя дух живее във физическото настояще. Аз съм осъзнат за настоящето и за потока на времето.