Шипка – От примирение … до отдаденост

Латинско име: Rosa canina

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: При недостатъчен интерес към заобикалящата действителност

Метод на приготвяне: Варене

Тя е основата на много култивирани рози. Широко разпространен храст по слънчеви покрайнини на горите, полета и каменисти склонове. Белите, светлорозови и тъмнорозови цветове цъфтят между юни и август поединично или в групи по три.

Описание на д-р Бах: “Онези, които без видимо достатъчна причина се оттеглят от всичко, което се случва, и просто се плъзгат по живота, такъв, какъвто дойде, без да полагат никакво усилие да оправят нещата или да намерят малко радост. Те са се предали в битката на живота, без да се оплакват.”

Положителен потенциал:

  • Мотивация
  • Осъзнаване
  • Жизненост
  • Креативност
  • Живо любопитство
  • Подновявам интереса си към живота
  • Възможност да разрешавам проблемите
  • Сила да започна да живея отново
  • Разтваряне на апатията и безразличието
  • Чувствителност към красотата

Чувствам се жив. Имам интересен живот и много нови възможности. Откривам благословията да си жив. Чувствам се ентусиазиран от красотата на земята, от човечеството и живота. Намирам безброй причини да живея в хармония с космоса.