Трепетлика – От тъмно предчувствие … до осъзната чувствителност

Латинско име: Populus Tremula

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: Страхове

Метод на приготвяне: Варене

Слабо, високо дърво до 10м, разпространено в Европа и Англия. Мъжките висящи и малките кръгли женски котенца се появяват през март или април преди разлистването.

Описание на д-р Бах: “Бегли, неясни страхове, за които не може да се даде обяснение или причина. Въпреки това пацентът може да се страхува, че предстои да се случи нещо ужасно, което и той не знае какво е. Тези бегли, необясними страхове може да го преследват и денем, и нощем. Страдалците често се страхуват да кажат тревогите си на друг човек.”

Положителен потенциал:

  • Кураж
  • Интуиция
  • Заземяване
  • Вдъхновение
  • Вяра в себе си
  • Разбиране на духовния свят, съпроводено с доверие и защита

Аз се доверявам на живота. Пълен съм с кураж и вътрешна сила. Усещам любовта. Чувствам се защитен от моя вътрешен водач. Отварям себе си към живота и съм готов съм да се изправя пред вътрешните си страхове.