Върба – От негодувание към съдбата … до поемане на лична отговорност

Латинско име: Salix vitellina

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: При потиснатост и отчаяние

Метод на приготвяне: Варене

Сред многото видове върба, този се разпознава лесно по златисто-оранжевия цвят на клоните през зимата. Среща се в Западна Европа в ниски, блатисти местности. Мъжките и женските цветове растат на различни дървета.

Описание на д-р Бах: “За онези, които са пострадали от беда или нещастие и им е трудно да ги приемат без оплакване или негодувание, тъй като съдят за живота по това какъв успех им носи. Те чувстват, че не са заслужили такова голяма изпитание, че е било несправедливо и изпитват горчивина. Често пъти проявяват по-малко интерес или активност в неща, които преди са им носили радост.”

Положителен потенциал:

  • Самопречистване
  • Отказване от злобата
  • Самоуважение
  • Самоотговорност
  • Освобождаване от вината
  • Желание за трансформация
  • Господар на своята съдба
  • Отказване от ролята на жертва
  • Разтваряне на горчивината, възмущението и гнева

Животът е такъв, какъвто е. Всяко едно преживяване ме прави по-осъзнат и по-богат. Нова светлина изгрява в моя живот и ме изпълва с надежда и признание. Аз поемам отговорност и съм сигурен за развитието на моя живот.